Regulamin Gier Paintballowych

1. W grze mogą brać udział osoby pełnoletnie oraz osoby poniżej 18 roku życia za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych.

2. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie mogą brać udziału w grze.

3. Zawodnicy wchodzący teren gry będą przeszkoleni o zasadach bezpieczeństwa (w szczególności ochrony oczu) i obsługi markerów paintballowych.

4. Do gry służy tylko sprzęt do paintballa. Używanie sprzętu innego niż dostarczony przez organizatora jest zabronione.

5. Strzelanie z broni paintballowej może odbywać się tylko na wyznaczonym terenie, zwanym "polem gry".

6. Kierowanie ognia poza teren gry jest zabronione.

7. Na polu gry mogą przebywać tylko osoby biorące udział w grze, sędziowie i osoby wyeliminowane z gry opuszczające jej pole.

8. Każda osoba przebywająca na polu gry zobowiązana jest do noszenia maski ochronnej. Jej ściągnięcie grozi usunięciem z gry bez prawa powrotu ii roszczeń o zwrot pieniędzy.

9. Maskę ochronną można zdjąć w strefie neutralnej, wyznaczonej przez organizatora gry.

10.Osoba opuszczająca pole gry, nie zdejmując maski ochronnej, zabezpiecza język spustowy, zakłada zatyczkę na lufę, podnosi wolną rękę do góry, lufę markera kieruje w dół i możliwie najszybciej, omijając linię ognia, kieruje się do strefy neutralnej.

11. Podczas opuszczania pola zabronione jest komunikowanie się z zawodnikami swojej drużyny (w celu przekazywania informacji o przeciwnikach).

12.Gracz zostaje wyeliminowany z gry na podstawie:
- trafienia środkiem przeznaczonym do paintballa, pozostawiającym ślad farby (trafienie w broń czy obuwie również powodują wyeliminowanie z gry),
- własnej deklaracji o wyłączeniu z gry, która raz podjęta nie może być cofnięta.

13.Ochlapanie farbą z rozbitej kulki od przeszkody nie jest trafieniem.

14.W strefie neutralnej gracz ma zabezpieczoną broń (zabezpiecza język spustowy blokadą, marker odłożony w stojaku).

15.Poza polem broń musi być w stanie zabezpieczonym i lufą skierowana do ziemi.

16.Minimalna odległość, z której wolno oddać strzał do gracza wynosi 5 metrów.

17.Atakowanie osób, zwierząt i przedmiotów nie będących celem gry jest zabronione.

18.Walka wręcz jest zabroniona.

19.Osoby nie biorące udziału w grze muszą znajdować się w strefie bezpiecznej i swoim zachowaniem nie powinny wpływać na jej przebieg.

20.Zawodnicy są zobowiązane do wykonywania poleceń instruktorów.

21.Zabrania się strzelania do sędziów.

22.Zabrania się samowolnego demontowania, regulowania i ulepszania broni, a także uzupełniania magazynków kulkami, które leżały na ziemi.

23.Uczestnik gry oświadcza, że zdaje sobie sprawę z ryzyka udziału w grze Paintballowej, w której uczestniczy wyłącznie na własną odpowiedzialność i w razie jakichkolwiek nieszczęśliwych zdarzeń nie będzie wnosił roszczeń do organizatora.

24.Jeśli gracz nie będzie stosował się do powyższych przepisów bezpieczeństwa, może zostać usunięty z pola gry, bez możliwości zwrotu wpłaconej gotówki.